Spørretimespørsmål fra Else-May Botten Norderhus (A) til næringsministeren

Om statsråden kan forklare hvorfor hun er så opptatt av å kvitte seg med statens eierandeler i selskaper som Telenor

Datert: 17.11.2016
Besvart: 23.11.2016 av næringsminister Monica Mæland

Else-May Botten Norderhus (A)

Spørsmål

Else-May Botten Norderhus (A): Gjennom sine eierposter i Telenor får staten hvert år store inntekter til fellesskapet. Neste år budsjetteres det med over 6 mrd. kroner i utbytte fra selskapet. Likevel mener regjeringen at eierskapet i Telenor skal reduseres, bl.a. for å sikre maktspredning. Arbeiderpartiet mener vi må ha gode grunner for å skulle selge fellesskapets ressurser, spesielt i et så strategisk viktig selskap som Telenor.

Kan statsråden forklare hvorfor hun er så opptatt av å kvitte seg med statens eierandeler i selskaper som Telenor?


Les hele debatten