Spørretimespørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til olje- og energiministeren

Om hvorfor er det så viktig for Høyre og Fremskrittspartiet å privatisere og selge norske vannkraftressurser

Datert: 17.11.2016
Besvart på vegne av: Olje- og energiministeren
Besvart: 23.11.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Høyre og Fremskrittspartiet er stadig i front for å selge og privatisere norske naturressurser. Jevnlig kommer det forslag om fjerning av hjemfallsretten og salg av vannkraften. Høyres programforslag vil delprivatisere Statkraft. I programutkastet til Fremskrittspartiet står det: 'Samtidig har vi ingen motforestillinger mot at private kan eie kraftverk/kraftselskap når det er hensiktsmessig.' Statsråden er regjeringspartienes fremste talsperson på energifeltet.

Hvorfor er det så viktig for Høyre og Fremskrittspartiet å privatisere og selge norske vannkraftressurser?


Les hele debatten