Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til samferdselsministeren

Om statsråden kan gjere greie for om folkehelsekonsekvensar er vurdert i konseptvalutreiinga for logistikknutepunkt i Bergensregionen

Datert: 17.11.2016
Besvart: 23.11.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): På oppdrag frå Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet er det gjennomført ekstern kvalitetssikring av konseptvalutreiing for logistikknutepunkt i Bergensregionen. Hensikta med oppdraget er å sikre den faglege kvaliteten i beslutningsgrunnlaget. Ifølgje lov om folkehelsearbeid § 5 skal statlege myndigheiter i si verksemd vurdere konsekvensar for befolkninga si helse der det er relevant.

Kan statsråden gjere greie for om folkehelsekonsekvensar i befolkninga er vurdert i saka?


Les hele debatten