Spørretimespørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

Om statsråden er enig i utkastet til nytt partiprogram fra programkomiteen i Fremskrittspartiet der det foreslås at staten skal selge NSB AS

Datert: 17.11.2016
Besvart: 23.11.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): I utkast til nytt partiprogram fra programkomiteen i Fremskrittspartiet foreslås det at staten skal selge NSB AS.

Er statsråden enig i dette?


Les hele debatten