Spørretimespørsmål fra Karianne O. Tung (A) til samferdselsministeren

Om hvorfor statsråden nå mener at private utenlandskabler og andre forslag om salg av norsk infrastruktur, som overfører profitten til private, er en god løsning for landet vårt

Datert: 17.11.2016
Besvart: 23.11.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Karianne O. Tung (A)

Spørsmål

Karianne O. Tung (A): På sin blogg 4. april 2013 skrev statsråden følgende om utenlandskabler: 'FrP er opptatt av at energiressursene skal komme befolkningen til gode gjennom lave, stabile kraftpriser. Det vil styrke norsk industriutvikling og bidra til velferd i de tusen hjem.'

Hvorfor har statsråden endret mening, og hvorfor mener han nå private utenlandskabler og andre forslag om salg av norsk infrastruktur, som overfører profitten til private, er en god løsning for landet vårt og 'velferden i de tusen hjem'?


Les hele debatten