Spørretimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til samferdselsministeren

Om at avislesere har måttet se langt etter lørdagsutgavene de abonnerer på etter at Kvikkas overtok levering av lørdagsposten, og hva statsråden kan gjøre for å løse denne situasjonen

Datert: 17.11.2016
Besvart: 23.11.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): De siste helgene har mange trofaste avislesere måtte se langt etter lørdagsutgavene de abonnerer på etter at Kvikkas overtok å levere lørdagsposten. Spesielt på Vestlandet og Nord-Norge har problemene vært store. For eksempel mistet 500 av Firdas abonnenter avisen 5. november. Tilbake står lesere uten aviser, og aviser som får en strøm av klager, betalingskrav og oppsigelser av abonnementene.

Hva kan statsråden gjøre for å løse denne situasjonen til det beste for alle parter?


Les hele debatten