Spørretimespørsmål fra Martin Henriksen (A) til fiskeriministeren

Om hvorfor statsråden ikke har sørget for å sikre fellesskapets interesser til marine ressurser

Datert: 17.11.2016
Besvart: 23.11.2016 av fiskeriminister Per Sandberg

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): Våre marine ressurser kan gi store verdier i ny næringsvirksomhet. I dag står det offentlige for kostnaden ved leting og kartlegging av marine organismer. Private aktører har gratis tilgang. Norge mangler et fungerende regelverk knyttet til bruk av marine ressurser. Slik risikerer vi at store marine verdier samles hos private aktører, mens norske skattebetalere tar regningen ved å legge til rette for leting.

Hvorfor har ikke statsråden sørget for å sikre fellesskapets interesser til disse marine ressursene?


Les hele debatten