Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Om statsråden har fått vurdert hvilke konsekvenser en forsert bygging av fengsler kunne gitt når det gjelder antall arbeidsplasser her i landet, og hvorfor statsråden mener det er bedre å skape arbeidsplasser i Nederland enn i Norge

Datert: 17.11.2016
Besvart: 23.11.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Det koster 270 mill. kroner årlig å leie fengselsplasser i utlandet, pluss valutaendringene på 21 mill. kroner for 2016. Det planlegges nå å bygge fengsler i Norge.

Har statsråden fått vurdert hvilke konsekvenser en forsert bygging av fengsler i Norge kunne gitt når det gjelder antall arbeidsplasser her i landet, og hvorfor mener statsråden der er bedre å skape arbeidsplasser i Nederland enn i Norge?


Les hele debatten