Spørretimespørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

Om at Stoltenberg-regjeringen initierte den kulturelle nistepakka, spaserstokken, kulturskoletimen og kulturkort for ungdom for å motvirke at sosial ulikhet gjenspeiles i kulturbruk, og hvorvidt samfunnet blir bedre av at regjeringen fjerner dette

Datert: 23.11.2016
Besvart: 30.11.2016 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Kulturutredningen bekrefter tydelig at sosial ulikhet gjenspeiles i kulturbruk. Utdanningsnivå, yrkesstatus, alder og bosted avgjør. For å motvirke dette initierte Stoltenberg-regjeringen den kulturelle nistepakka, spaserstokken, kulturskoletimen og kulturkort for ungdom. Nåværende regjering gikk ivrig i gang med å fjerne dette på område etter område og har lykkes.

Mener statsråden at samfunnet blir bedre av dette?


Les hele debatten