Spørretimespørsmål fra Helga Pedersen (A) til kulturministeren

Om gaveforsterkningsordningen, og hvordan målet om at kulturpengene skal omsettes i kulturell aktivitet som kommer hele befolkningen til gode samsvarer med å la rike sponsorer bestemme hvem som skal få glede av offentlige kulturkroner

Datert: 24.11.2016
Besvart: 30.11.2016 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Et av de få nye initiativene regjeringen har tatt på kulturfeltet, er gaveforsterkningsordningen, som gir kulturinstitusjoner statlig støtte når de mottar private gaver. Mens de fleste postene i regjeringens forslag får reelle kutt, styrkes denne ordningen. Samtidig heter det at målet med kulturpengene er at de skal omsettes i 'kulturell aktivitet som kommer hele befolkningen til gode'.

Hvordan samsvarer dette målet med å la rike sponsorer bestemme hvem som skal få glede av offentlige kulturkroner?


Les hele debatten