Muntlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til kunnskapsministeren

Om hvorvidt statsråden ser at det er behov for å gjøre regelverket litt mer fleksibelt, sånn at internasjonale studenter som må jobbe ved siden av studiene, ikke blir sendt ut av Norge før studiene er ferdige

Datert: 23.11.2016
Besvart: 23.11.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Iselin Nybø (V)

Spørsmål

Iselin Nybø (V): Fra det ene til det andre – mitt spørsmål går også til kunnskapsministeren.

I forrige uke fortalte NRK at UDI nå har begynt å bruke ressurser på en litt sovende regel, de har nemlig begynt å avdekke internasjonale studenter som jobber mer enn 20 timer i uken for så å utvise dem fra landet.

Internasjonale studenter som studerer ved norske institusjoner, og som ikke mottar lån eller stipend, må i dag ha litt over 100 000 kr på konto som er det myndigheten mener må til for å kunne forsørge seg selv. Det betyr at mange internasjonale studenter prøver å få seg jobb for å holde oppe inntektsnivået og ha de pengene som kreves for å bli her.

Men det er en regel om at den samme gruppen – de som må ha 100 000 kr på konto – ikke får jobbe mer enn 20 timer deltid per uke utenom ferie. Nå som man tydeligvis har begynt å håndheve dette strengt, fører det til at studenter som er både ressurssterke, integreringsvillige og en ressurs for samfunnet vårt, blir sendt ut gjerne før de er ferdige med utdannelsen, en utdannelse som kunne kommet til nytte både i det landet de er fra og i Norge. Vi ser at andre land rundt oss, USA og Canada, jobber systematisk for å tiltrekke seg smarte folk fra andre land for å få dem til å komme til seg.

Jeg lurer på om statsråden mener at dagens regelverk legger til rette for at internasjonale studenter kan komme til Norge for å studere. Eller ser statsråden at det er et behov for å gjøre regelverket litt mer fleksibelt, sånn at studentene som må jobbe ved siden av studiene, ikke blir sendt ut av Norge før studiene er ferdige?


Les hele debatten