Spørretimespørsmål fra Arild Grande (A) til samferdselsministeren

Om statsråden vil ta imot invitasjonen til dialog med lokale og regionale politikere for å sikre at flyrutetilbudet for kortbanenettet i Midt- og Nord-Norge er bedre tilpasset behovene

Datert: 24.11.2016
Besvart: 30.11.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Det er kommet sterk kritikk mot flyrutetilbudet for kortbanenettet i Midt- og Nord-Norge. Mange steder legges det opp til et svekket tilbud, noe som er uheldig for næringsliv og muligheter for nye arbeidsplasser, samt øker bekymringen for fremtidig flyplasstruktur. Dette er statsrådens ansvar. Lokale og regionale politikere har bedt om møte med statsråden, men får ikke svar.

Vil statsråden ta imot invitasjonen til dialog med berørte parter for å sikre et tilbud som er bedre tilpasset behovene?


Les hele debatten