Spørretimespørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til klima- og miljøministeren

Om hvorvidt det ikke skal være noen grense for hvor nærgående ulv skal være før den kan tas ut

Datert: 24.11.2016
Besvart: 30.11.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): De siste ukene har det nesten daglig blitt gjort ulveobservasjoner helt inntil og mellom bebyggelse i Trysil kommune. Ulven er et rovdyr som jakter i flokk og kan gjøre stor skade. Det har nylig blitt bekreftet av Statens naturoppsyn at fem-seks ulv har vært inne på en gårdsplass i Varaholla. Det skaper uro når ulv er inne på gårdsplassen til folk, og når den angriper sau helt inntil husveggen.

Mener statsråden at det ikke skal være noen grense for hvor nærgående ulv skal være før den kan tas ut?


Les hele debatten