Spørretimespørsmål fra Terje Aasland (A) til arbeids- og sosialministeren

Om statsråden er enig i Riksrevisjonens kritikk av regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet, som ble karakterisert som svak, lite avskrekkende og dermed mislykket

Datert: 24.11.2016
Besvart: 30.11.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Terje Aasland (A)

Spørsmål

Terje Aasland (A): Statsråden har tildelt Den norske arbeidsmiljøprisen til journalist Gunnar Thorenfeldt. Dette er en velfortjent pris til en som har arbeidet hardt for å avdekke økende arbeidsmiljøkriminalitet. Selv fikk statsråden kun tildelt skarp kritikk fra Riksrevisjonen for 'svak og lite avskrekkende innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet' i juni.

Er statsråden enig i at det er riktig å karakterisere regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet som svak, lite avskrekkende og dermed mislykket?


Les hele debatten