Spørretimespørsmål fra Anna Ljunggren (A) til klima- og miljøministeren

Om hvordan statsråden vil sikre lik rett til naturen for alle, med bakgrunn i tall fra SSB som viser at fylkene i indre Oslofjord har minst tilgjengelig strandsone, samtidig som tilgjengelig strandsone krymper både i Aust- og Vest-Agder og i noen områder på Vestlandet

Datert: 24.11.2016
Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren
Besvart: 30.11.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Anna Ljunggren (A)

Spørsmål

Anna Ljunggren (A): Tilgang på natur er viktig for folkehelse og rekreasjon uavhengig av størrelsen på lommeboka di. I de områdene der naturen er lett tilgjengelig, har innbyggerne lavere terskel for å bruke naturen enn der naturen er mindre tilgjengelig. Tall fra SSB viser at fylkene i indre Oslofjord har minst tilgjengelig strandsone, samtidig som tilgjengelig strandsone krymper både i Aust- og Vest-Agder og i noen områder på Vestlandet.

Hvordan vil statsråden sikre lik rett til naturen for alle?


Les hele debatten