Spørretimespørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til fiskeriministeren

Om at bruken av kjemikalier mot lakselus har eksplodert de siste årene, og hvorvidt statsråden kan garantere at han vil gripe inn og stanse tømming av skadelige kjemikalier i sjøen

Datert: 24.11.2016
Besvart: 30.11.2016 av fiskeriminister Per Sandberg

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Bruken av kjemikalier mot lakselus har eksplodert de siste årene. Etter bruk tømmes kjemikaliene i sjøen. 10. november omtalte NRK Brennpunkt hvordan en rekefisker har fått rekefisket ødelagt som følge av dette. Han anmeldte praksisen og etterforskningen viste brudd på forurensningsloven. Saken ble allikevel henlagt på bakgrunn av at utslippene synes å være akseptert av fagmyndighetene.

Kan statsråden garantere at han vil gripe inn og stanse tømming av skadelige kjemikalier i sjøen?


Les hele debatten