Spørretimespørsmål fra Magne Rommetveit (A) til samferdselsministeren

Om statsråden kan garantera at det blir halde fullt trykk for å gjennomføra jernbaneprosjektet Bergen-Arna med rasjonell framdrift, og at ein held dei tidlegare oppgitte tidsfristane

Datert: 24.11.2016
Besvart: 30.11.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Magne Rommetveit (A)

Spørsmål

Magne Rommetveit (A): I Bergens Tidende 24. november kjem det fram at jernbaneprosjektet Bergen-Arna blir om lag dobbelt så kostbart som føresett. Samtidig går det fram at byggetida vil auka frå 5 til 9 år. Full effekt av Ulrikentunnelen er avhengig av at også strekninga Bergen-Fløen blir gjennomført som planlagt.

Kan statsråden garantera at det blir halde fullt trykk for å gjennomføra Bergen-Arna med rasjonell framdrift, og at ein held dei tidlegare oppgitte tidsfristane?


Les hele debatten