Spørretimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til utenriksministeren

Om hvilke tanker utenriksministeren gjør seg om nasjonalt eierskap og utbytte av norske naturressurser i forbindelse med TISA-avtalen

Datert: 24.11.2016
Besvart på vegne av: Utenriksministeren
Besvart: 30.11.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Hvilke tanker gjør utenriksministeren seg om nasjonalt eierskap og utbytte av norske naturressurser i forbindelse med TISA-avtalen?


Les hele debatten