Spørretimespørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

Om hvordan ulikheten i kreftbehandling er nå, med henvisning til Kreftregisteret 2016, data 2002-2011, som viser at lungekreftpasienter med høy inntekt hadde 66 pst. større sannsynlighet for å bli operert enn de med lav inntekt

Datert: 24.11.2016
Besvart: 30.11.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): Sosial ulikhet har betydning for sjansen til å overleve kreft. Lungekreftpasienter med høy inntekt hadde 66 pst. større sannsynlighet for å bli operert enn de med lav inntekt, jf. Kreftregisteret 2016, data 2002-2011. Yngvar Nilssen i Kreftregisteret peker på at 'Generelt så vet vi at de som blir operert, har en mye bedre prognose enn de som ikke blir operert.'

Hvordan er ulikheten i kreftbehandling nå, og kan statsråden leve med dette?


Les hele debatten