Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til kunnskapsministeren

Om statsråden kan stadfeste at dei vil fase ut ordninga med rentekompensasjon for skulebygg og symjeanlegg

Datert: 05.01.2017
Besvart på vegne av: Kunnskapsministeren
Besvart: 18.01.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Ifølgje NOU 2015:14 er rentekompensasjonsordninga for skulebygg og symjeanlegg ei ordning som gir dette området ei beskytta stilling på statsbudsjettet. Utvalet føreslår at det ikkje bør opprettast nye slike ordningar eller gis nye tilsegn innanfor dei eksisterande ordningane etter 2016. I statsbudsjettet for 2017 seier Finansdepartementet at dei vil fylgje opp denne anbefalinga.

Kan statsråden stadfeste at dei vil fase ut ordninga med rentekompensasjon for skulebygg og symjeanlegg?


Les hele debatten