Spørretimespørsmål fra Magne Rommetveit (A) til samferdselsministeren

Om kva som er bakgrunnen for endringa på ramme til omsetnad for Nye Veier AS, som fekk i oppdrag å byggje ut 534 km ny riksveg, og korleis statsråden legg opp til å involvera Stortinget dersom føresetnadane i stortingsmeldinga vert endra

Datert: 11.01.2017
Besvart: 18.01.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Magne Rommetveit (A)

Spørsmål

Magne Rommetveit (A): Ved handsaminga av stortingsmeldinga 'På rett vei - Reformer i veisektoren' fekk Nye Veier AS i oppdrag å byggje ut 534 km ny riksveg innan ei ramme på om lag 130 milliardar kroner. I media og ved fleire offentlege høve seier selskapet at dei vil ha omsetnad på 148 milliardar kroner.

Kva er bakgrunnen for denne endringa, og korleis legg statsråden opp til å involvera Stortinget dersom føresetnadane i stortingsmeldinga vert endra?


Les hele debatten