Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til utenriksministeren

Om utanriksministeren kan gjere greie for kvifor forhandlingane kring TISA-avtala ser ut til å vere sett mellombels i ro, og om det er gitt noko signal frå forhandlingspartane om når forhandlingane eventuelt skal takast opp att

Datert: 12.01.2017
Besvart på vegne av: Utenriksministeren
Besvart: 18.01.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Liv Signe Navarsete (Sp)

Spørsmål

Liv Signe Navarsete (Sp): Washington Trade Daily skriv 22. november at forhandlingane kring TISA-avtala er sette på vent. På Utanriksdepartementet sine sider skriv regjeringa 20. desember at partane i TISA-forhandlingane '[...] møttes i Genève 6. og 7. desember for å gjøre opp status for Tisa-forhandlingene så langt'.

Kan utanriksministeren gjere greie for kvifor forhandlingane ser ut til å vere sett mellombels i ro, og er det gitt noko signal frå forhandlingspartane om når forhandlingane eventuelt skal takast opp att?


Les hele debatten