Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Om hva budsjett 2017 innebærer for Rjukan sykehus, med bakgrunn i at det kan forstås slik at øre-nese-hals-spesialist og øyelege fjernes og Cytostatika opphører

Datert: 12.01.2017
Besvart: 18.01.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Budsjett 2017 for Sykehuset Telemark HF forstås slik at radiolog, øre-nese-hals-spesialist og øyelege fjernes fra Rjukan sykehus og Cytostatika opphører.

Kan statsråden svare på hva budsjett 2017 innebærer for Rjukan sykehus og for de nevnte funksjonene spesielt, og hvordan dette er forenlig med utviklingsplanen for Sykehuset Telemark HF, godkjent av statsråden i foretaksmøtet 5. juni 2014?


Les hele debatten