Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til barne- og likestillingsministeren

Om hvorvidt regjeringen vil arbeide for likhet mellom kjønnene også innad i trossamfunn ved tildelingen av statstilskudd, med henvisning til at kun 3 av 248 styremedlemmer i norske moskeer er kvinner

Datert: 12.01.2017
Rette vedkommende: Kulturministeren
Besvart: 18.01.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): I Vårt Land 21. august 2016 framkom det at kun 3 av 248 styremedlemmer i norske moskeer er kvinner. Stortingets utredningsseksjon skriver i et oppdrag fra undertegnede at FNs kvinnediskrimineringskonvensjon (KDK) skal ha forrang, og at 'KDK gir staten en klar plikt til å arbeide for likhet mellom kjønnene også innad i trossamfunn'. Det konkluderes med at det 'ikke vil være et uforholdsmessig krav' å kreve en viss andel kvinner i moskeenes styrer.

Vil regjeringen følge opp dette ved tildelingen av statstilskudd?


Les hele debatten