Spørretimespørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til olje- og energiministeren

Om statsråden kan avklare når Olje- og energidepartementet kan svare på konsesjonssøknaden fra Marker kommune om etablering av en vindmøllepark, med henvisning til e-poster som blir stående ubesvart over flere måneder

Datert: 17.01.2017
Besvart: 01.02.2017 av olje- og energiminister Terje Søviknes

Stein Erik Lauvås (A)

Spørsmål

Stein Erik Lauvås (A): I Marker kommune har det over lengre tid vært diskusjoner om etablering av en vindmøllepark. Saken har tatt svært lang tid, den startet i 2012, og lokalmiljøet etterlyser sterkt en avklaring. Jeg viser til e-poster sendt fra Marker kommune til Olje- og energidepartementet den 4. mars 2015, 7. april og 2. november 2016, som ikke er besvart av departementet.

Kan statsråden avklare når Olje- og energidepartementet kan svare på konsesjonssøknaden, og hva mener statsråden om at e-poster sendt fra Marker kommune til Olje- og energidepartementet blir stående ubesvart over flere måneder?


Les hele debatten