Spørretimespørsmål fra Ivar Odnes (Sp) til klima- og miljøministeren

Om hva regjeringen tenker å gjøre for å komme ned på bestandsmålet for jerv, og hvor lang tid man regner med at det vil ta

Datert: 12.01.2017
Besvart: 01.02.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Ivar Odnes (Sp)

Spørsmål

Ivar Odnes (Sp): Bestanden av jerv i Norge har økt fra 269 dyr til 306 fra 2015 til 2016. I mange deler av landet er jerv den største skadegjøreren på husdyr. Økningen er størst i Hedmark, Trøndelag og Nordland. Bestanden av jerv ligger langt over bestandsmålet, og jakt på jerv har de siste årene vært lite vellykket. Kun om lag en tredjedel av kvotene har blitt tatt ut.

Hva tenker regjeringen å gjøre for å komme ned på bestandsmålet for jerv, og hvor lang tid regner man med at det vil ta?


Les hele debatten