Muntlig spørsmål fra Marianne Marthinsen (A) til finansministeren

Om hvorvidt tallene fra SSB, som viser at eksporten fra fastlandsbedriftene svekkes, er svakere enn finansministeren forventet, og hva slags forventninger vi kan ha om utviklingen i aktivitet og arbeidsledighet i året som vi nå er inne i

Datert: 18.01.2017
Besvart: 18.01.2017 av finansminister Siv Jensen

Marianne Marthinsen (A)

Spørsmål

Marianne Marthinsen (A): Spørsmålet går til finansministeren.

Siden 2013 har arbeidsledigheten økt med rundt 40 pst. Det skapes nesten ikke jobber i privat sektor – faktisk er det 17 000 færre jobber i privat sektor nå enn det det var for to år siden. Norge var tidligere på toppen i andelen sysselsatte, men siden 2013 er vi blitt passert av land som Sverige, Danmark og Tyskland.

Regjeringen har dessverre konsekvent bommet i sine spådommer om hvordan norsk økonomi kommer til å utvikle seg. Gang på gang har vi fått servert den sammen leksa om at budsjettene har vært godt tilpasset den økonomiske situasjonen, og gang på gang har vi sett at den veksten som vi har trodd skulle komme, har uteblitt.

I budsjettet som vi behandlet før jul, er det lagt til grunn at vi skal opp på 1,7 pst. vekst i år, og en veldig viktig forutsetning for at det skal kunne skje, er at vi får en solid vekst i eksporten, men så langt ser vi ingen tegn til det – tvert imot.

På mandag kom det nye tall fra SSB som viser at eksporten i 2016 ble redusert med 10,6 pst. fra 2015. Handelsoverskuddet, altså differansen mellom eksport og import, falt hele 36,3 pst. og er nå på det laveste nivået på 17 år. Dette er jo det alvorlige. Det handler ikke bare om petroleumssektoren. Til tross for lavere renter, til tross for lav kronekurs: Eksporten fra fastlandsbedriftene svekkes.

Det vi ser nå, er alvorlig, og jeg vil rett og slett be finansministeren om å dele sine tanker om de tallene som vi fikk fra SSB denne uken. Er de svakere enn finansministeren forventet? Hva mener hun at de betyr for hva slags forventninger vi kan ha om utviklingen i aktivitet og arbeidsledighet i året som vi nå er inne i?


Les hele debatten