Spørretimespørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til klima- og miljøministeren

Om hvilke tiltak statsråden vil igangsette for å sikre villaksen i Hardangerfjorden

Datert: 19.01.2017
Besvart: 01.02.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Åsmund Aukrust (A)

Spørsmål

Åsmund Aukrust (A): Klima- og miljødepartementet vedtok i høst å avslutte arbeidet med å opprette en genbank for villaksbestandene i Hardanger, og Miljødirektoratet er bedt om å destruere det allerede innsamlede genmaterialet. Ifølge Vitenskapelig råd for lakseforvaltning står det svært dårlig til med flere av laksebestandene i Hardanger, og en eventuell destruksjon av genmaterialet vil være svært negativt for bevaring av villaksstammen i Hardanger.

Hvilke tiltak vil statsråden igangsette for å sikre villaksen i Hardangerfjorden?


Les hele debatten