Spørretimespørsmål fra Helga Pedersen (A) til justis- og beredskapsministeren

Om at 3 500 mennesker ble isolert fra ordinær kommunikasjon over lengre tid etter fiberkabelbrudd utenfor kysten av Varangerhalvhøya, og fiskere var uten kystradio og nødberedskap, og hva statsråden gjør for å sikre oss mot at dette skjer igjen

Datert: 20.01.2017
Besvart: 01.02.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Etter fiberkabelbrudd utenfor kysten av Varangerhalvøya ble 3 500 mennesker isolert fra ordinær kommunikasjon over lengre tid. I tillegg ble flere fiskere uten kystradio og nødberedskap.

Hva gjør statsråden for å sikre oss mot at dette skjer igjen, og når vil nye og bedre løsninger være på plass?


Les hele debatten