Spørretimespørsmål fra Ruth Grung (A) til justis- og beredskapsministeren

Om hva statsråden gjør for at alle regioner får nok fengselsplasser, og når vi kan forvente bygging av nye plasser i vest

Datert: 24.01.2017
Besvart: 01.02.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Det er stort behov for flere fengselsplasser i Norge. Ullersmo og Oslo fengsel skal om kort tid fjerne et stort antall plasser, som blir delvis erstattet med nye i Eidsberg og Ullersmo. Vestlandet har et stort behov for flere fengselsplasser. Norsk nivå er 75 fengselsplasser pr. 100 000 innbyggere. Både Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har 40. Størst er behovet på Sunnmøre med kun 15.

Hva gjør statsråden for at alle regioner får nok fengselsplasser, og når kan vi forvente bygging av nye plasser i vest?


Les hele debatten