Spørretimespørsmål fra Anna Ljunggren (A) til justis- og beredskapsministeren

Om målinger som viser at tilliten til norsk politi er på vei ned, og hva statsråden har tenkt å gjøre for å snu den uheldige utviklingen

Datert: 24.01.2017
Besvart: 01.02.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Anna Ljunggren (A)

Spørsmål

Anna Ljunggren (A): Til grunn for norsk politis arbeid, ligger samarbeidsmodellen. Dens suksess avhenger av en høy grad av tillit i befolkningen. Tillit tar lang tid å bygge opp, men er enkel å rive ned. Nå viser målinger at tilliten til norsk politi er på vei ned.

Hva har statsråden tenkt å gjøre for å snu den uheldige utviklingen?


Les hele debatten