Spørretimespørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

Om hva som er årsaken til at regjeringen er så negativ til å se på muligheten for en nasjonal ordning som sikrer ungdom større mulighet til kulturell opplevelse

Datert: 24.01.2017
Besvart: 01.02.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Vi vet at kulturbruken blant ungdom styres av prisen på aktivitet. Senest i 'Kultur for å delta', som Telemarksforskning har utført for Drammen kommune i 2016, vises det til at høy pris er en negativ faktor for økt deltakelse og bruk.

Hva er årsaken til at Høyre- og FrP-regjeringen er så negativ til å se på muligheten for en nasjonal ordning som sikrer ungdom større mulighet til kulturell opplevelse?


Les hele debatten