Spørretimespørsmål fra Hadia Tajik (A) til justis- og beredskapsministeren

Om kva statsråden har tenkt å gjere for å snu trenden med at talet på politibetjentar i politidistrikta har gått ned det siste året, slik at regjeringa ikkje fortsetter å gjere beredskapen dårlegare

Datert: 25.01.2017
Besvart: 01.02.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Hadia Tajik (A)

Spørsmål

Hadia Tajik (A): Den raskaste og viktigaste beredskapsressursen i politiet er nærmaste politipatrulje, altså den alminnelege politibetjenten som er ute blant folk når hendinga oppstår. Tal frå POD 1. september 2016 viste at talet på politibetjentar i politidistrikta har gått ned det siste året.

Kva har statsråden tenkt å gjere for å snu denne trenden, slik at regjeringa ikkje fortsetter å gjere beredskapen dårlegare?


Les hele debatten