Spørretimespørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til fiskeriministeren

Om at norske fiskeribedrifter og fiskemottak ble pålagt en omfattende journalføringsplikt fra 1. januar 2017 som medfører en betydelig økt administrativ byrde for selskapene, og om statsråden kan gi en status for hvordan implementeringen av regelverket har gått

Datert: 25.01.2017
Besvart: 01.02.2017 av fiskeriminister Per Sandberg

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Fra 1. januar 2017 ble norske fiskeribedrifter og fiskemottak pålagt en omfattende journalføringsplikt som medfører en betydelig økt administrativ byrde for selskapene.

Kan statsråden gi en status for hvordan implementeringen av regelverket har gått?


Les hele debatten