Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Om at politimeisteren i Vest politidistrikt vurderer å kutte 100-140 årsverk, og at ei dyr nærpolitireform, auka flyplassvakthald og sykkel-VM blir trekt fram som særskilde årsaker til dette, og korleis statsråden kan forsvare at innføring av nærpolitireforma fører til kutt i stillingar

Datert: 26.01.2017
Besvart: 01.02.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Økonomien i Vest politidistrikt gjer at politimeisteren vurderer å kutte 100-140 årsverk i 2017 og kutte i prioriterte oppgåver, inkludert vakt og beredskap. Ei dyr nærpolitireform, auka flyplassvakthald og sykkel-VM blir trekt fram som særskilde årsaker til dette.

Korleis kan statsråden forsvare at innføring av nærpolitireforma fører til eit kutt på 140 stillingar i politidistriktet, og vil statsråden syte for at sykkel-VM og etablering av nytt politikontor på Flesland blir fullfinansiert?


Les hele debatten