Spørretimespørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

Om ungdom som opplever at presset om å være «perfekt» blir for stort, og hvorfor regjeringen er mot forslag om å bevilge 100 mill. kroner til lavterskel hjelpetilbud i kommunene og øremerke 200 mill. kroner til skolehelsetjenesten

Datert: 26.01.2017
Besvart: 01.02.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): Stadig hører vi om ungdom som opplever at presset å være 'perfekt' blir for stort. Hos altfor mange utvikler dette seg til psykiske vansker som påvirker både livskvaliteten og muligheten til å gjennomføre videregående og høyere utdanning. Å ha lett og raskt tilgang til hjelp er et viktig grep for å bøte på denne utviklingen. Likevel er regjeringen mot Arbeiderpartiets forslag om å bevilge 100 mill. kroner til lavterskel hjelpetilbud i kommunene og øremerke 200 mill. kroner til skolehelsetjenesten.

Hvorfor det?


Les hele debatten