Spørretimespørsmål fra Irene Johansen (A) til justis- og beredskapsministeren

Om at det er utredet behov for regionale øvingssentre for nødetatene og når vi kan forvente svar fra regjeringen i denne saken

Datert: 26.01.2017
Besvart: 01.02.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Irene Johansen (A)

Spørsmål

Irene Johansen (A): 22. juli-kommisjonen anbefalte regionale øvingssentre for nødetatene. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har utredet behovet, og dette vurderes angivelig av en bredt sammensatt arbeidsgruppe i Justis- og beredskapsdepartementet. Initiativet ble tatt av den forrige regjeringen tidlig på høsten 2013. Nå er vi altså i 2017.

Når kan vi forvente noe svar fra regjeringen i denne saken?


Les hele debatten