Spørretimespørsmål fra Christian Tynning Bjørnø (A) til kunnskapsministeren

Om hvorfor statsråden bruker så lang tid på å sette i verk nye tiltak for å bekjempe mobbing i skolen

Datert: 26.01.2017
Besvart på vegne av: Kunnskapsministeren
Besvart: 01.02.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Christian Tynning Bjørnø (A)

Spørsmål

Christian Tynning Bjørnø (A): Ifølge elevundersøkelsen for 2016 oppgir nesten 40 000 barn og unge at de blir mobbet. I 2013 satt regjeringen Stoltenberg ned Djupedal-utvalget. For snart to år siden overleverte utvalget om lag 100 forslag til hvordan man kan bekjempe mobbing i skolen. Få tiltak er implementert, bortsett fra at en lovendring er varslet og en nettportal lansert.

Hvorfor bruker statsråden så lang tid på å sette i verk nye tiltak for å bekjempe mobbing i skolen?


Les hele debatten