Spørretimespørsmål fra Knut Storberget (A) til landbruks- og matministeren

Om rekrutteringa til landbruket, og hvorvidt statsråden forstår bekymringen under høringen om landbruksmeldingen, om at mange unge er kritiske til at velferdsordningene svekkes

Datert: 26.01.2017
Besvart: 01.02.2017 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Under høringen om landbruksmeldingen ga flere unge, blant annet elever fra Jønsberg landbruksskole, uttrykk for at meldingens tiltak ville vanskeliggjøre rekruttering til næringa. Mange unge er kritiske til at velferdsordningene svekkes, og blir usikre på om de skal satse på landbruket.

Forstår statsråden denne bekymringen?


Les hele debatten