Spørretimespørsmål fra Ingrid Heggø (A) til fiskeriministeren

Om korleis statsråden har sikra bearbeidingsplikta og norske arbeidsplassar for havbruksnæringa i eit nytt vekstsystem, der landet vert delt inn i 13 produksjonsområde

Datert: 26.01.2017
Besvart: 01.02.2017 av fiskeriminister Per Sandberg

Ingrid Heggø (A)

Spørsmål

Ingrid Heggø (A): Statsråden har presentert eit nytt vekstsystem for havbruksnæringa, der landet vert delt inn i 13 produksjonsområde. Samstundes er det gitt klarsignal om at alle oppdrettarar får drive i to produksjonsområde. I havbruksmeldinga 2015 varsla regjeringa at ordninga med interregionalt biomassetak skulle evaluerast. Komiteen understreka då betydninga av å behalde fleksibiliteten for næringa i eit nytt system, og at bearbeidingskravet skulle ligge fast.

Korleis har statsråden sikra bearbeidingsplikta og norske arbeidsplassar?


Les hele debatten