Spørretimespørsmål fra Odd Omland (A) til næringsministeren

Om statsråden vil følge opp innspillene hun har fått om behov for bedre tilsyn og kontroll med offentlige anskaffelser, og i så fall når og hvordan

Datert: 26.01.2017
Besvart: 01.02.2017 av næringsminister Monica Mæland

Odd Omland (A)

Spørsmål

Odd Omland (A): Ifølge Aftenposten 30. november 2016 ble det samme dag avholdt et seminar om offentlige anskaffelser i Nærings- og fiskeridepartementet. Der pekte professorene Søreide og Hjelmeng på svakheter med det norske regelverket for offentlige anskaffelser, knyttet til manglende tilsyn og kontroll med innkjøpene. Denne uken har administrerende direktør Hovland i 'Nye Veier' pekt på det samme i en kronikk i Dagens Næringsliv. Jeg vil gjerne spørre om statsrådens vurderinger knyttet til dette.

Vil hun følge opp innspillene hun har fått om behov for bedre kontroll, og i så fall når og hvordan?


Les hele debatten