Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

Om hva som er gjort for å følge opp endringsarbeid i tolkning av taushetsplikten i barnevernet, Nav, skolen og andre tjenester, med bakgrunn i at en snever tolkning skaper problemer når politiet jobber med å forebygge at ungdom rekrutteres til radikaliserte nettverk og kriminelle gjenger

Datert: 26.01.2017
Besvart: 01.02.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Når politiet i Oslo og andre steder jobber med å forebygge at ungdom rekrutteres til radikaliserte nettverk og kriminelle gjenger, opplever de at en snever tolkning av taushetsplikten i barnevernet, Nav, skolen og andre tjenester skaper problemer. Jeg tok opp dette med justisministeren i spørretimen 4. februar 2015. I det positive svaret ble det varslet 'helt konkret endringsarbeid', blant annet en veileder og at man ville se på en justering av lovrammene og komme tilbake til Stortinget.

Hva er gjort for å følge opp dette?


Les hele debatten