Spørretimespørsmål fra Sonja Mandt (A) til justis- og beredskapsministeren

Om hvilke konkrete tiltak statsråden vil iverksette for å styrke sikkerheten til menneskene som lever på kode 6, med henvisning til at kvinner som lever i frykt for sine liv og har høyeste beskyttelse, opplever at trusselutøveren forfølger dem og finner dem selv om de lever på kode 6

Datert: 26.01.2017
Besvart: 01.02.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Sonja Mandt (A)

Spørsmål

Sonja Mandt (A): I A-magasinet 20. januar sier leder av Krisesentersekretariatet Tove Smaadahl følgende: 'Kvinner som lever i frykt for sine liv og har høyeste beskyttelse, opplever at trusselutøveren forfølger dem og finner dem selv om de lever på kode 6.' 476 lever på kode 6. Samtidig vet vi at én av fire drap er partnerdrap.

Hvilke konkrete tiltak vil statsråden iverksette for å styrke sikkerheten til menneskene som lever på kode 6?


Les hele debatten