Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Om at Sykehuset Sørlandet utreder fremtiden til Flekkefjord sykehus med bakgrunn i avviksmeldinger, og hvorvidt statsråden mener at sykehusledelsens kobling av avvikssystemet opp mot fremtidig kvalitet er akseptabel og støtter opp om god meldekultur

Datert: 02.02.2017
Fremsatt av: Ivar Odnes (Sp)
Besvart: 08.02.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Sykehuset Sørlandet utreder nå fremtiden til Flekkefjord sykehus. Prosessen er kritisert ved at sykehusledelsen bruker Flekkefjord sykehus' avviksmeldinger og gode meldekultur som argument for at kvaliteten i fremtiden ikke kan opprettholdes. Riksrevisjonen har nylig kritisert sykehus-Norge for ikke å praktisere god meldekultur og ikke lære av feil.

Mener statsråden at Sykehuset Sørlandets kobling av avvikssystemet opp mot fremtidig kvalitet, er akseptabel og støtter opp om god meldekultur?


Les hele debatten