Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Om statsråden kan påse at Stortingets vedtak om stedlig ledelse blir innført ved sykehusene i Helse Møre og Romsdal

Datert: 02.02.2017
Besvart: 08.02.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Ved Stortingets behandling av Meld. St. 11 (2015-2016) Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019), ble det gjort følgende vedtak: 'Stortinget ber regjeringen gjennom foretaksmøtet og/eller styringsdokumenter sørge for at stedlig ledelse blir hovedregelen ved norske sykehus.' Det er kommet melding om at vedtaket om stedlig ledelse ikke blir fulgt opp i Helse Møre og Romsdal.

Kan statsråden påse at Stortingets vedtak om stedlig ledelse blir innført ved sykehusene i Helse Møre og Romsdal?


Les hele debatten