Spørretimespørsmål fra André N. Skjelstad (V) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om statsråden vil være en pådriver eller brems for en utvikling der man legger til rette for økt gründerskap innen kommunale oppgaver

Datert: 01.02.2017
Fremsatt av: Sveinung Rotevatn (V)
Besvart: 15.02.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Statsråden mottok nylig en rapport fra Vista Analyse som viser at delingsøkonomien vil gå fra å utgjøre ca. 500 mill. kroner i 2015 til om lag 40 mrd. kroner i 2025. Delingsøkonomien kan også medføre at mange av tjenestene som i dag utføres av bl.a. kommunene, kan leveres med lavere kostnader og bedre kvalitet. Forutsetningen er at man legger til rette for økt gründerskap innen kommunale oppgaver som helse- og omsorgstjenester.

Vil statsråden være en pådriver eller brems for en slik utvikling?


Les hele debatten