Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til klima- og miljøministeren

Om hvordan statsråden vurderer at økt bruk av biodrivstoff vil påvirke lokal forurensning av NO¨2 i byene framover

Datert: 02.02.2017
Besvart: 15.02.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Det er lagt opp til å stimulere til økt bruk av biodrivstoff i veitrafikken i årene framover. Begrunnelsen er reduserte klimagassutslipp. Men når det gjelder lokal helseskadelig luftforurensning, særlig NO2, kan biodrivstoff gi utslipp på linje med diesel. I Oslo og andre byer har NO2 vært en hovedgrunn til mange dager med røde varsler om helseskadelig luft i vinter, og Norge er tidligere dømt for dette i ESA.

Hvordan vurderer statsråden at økt bruk av biodrivstoff vil påvirke lokal forurensning av NO2 i byene framover?


Les hele debatten