Spørretimespørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til næringsministeren

Om statsråden vil ta initiativ til å legge til rette for økt gründerskap innen helse- og omsorgssektoren

Datert: 01.02.2017
Besvart: 15.02.2017 av næringsminister Monica Mæland

Ketil Kjenseth (V)

Spørsmål

Ketil Kjenseth (V): Et område hvor det er stor forskjell på kvinner og menn i Norge, er gründerskap og oppstart av nye bedrifter. Ferske tall fra SSB viser at om lag to av tre nye enkeltpersonforetak og fire av fem nye aksjeselskap ble startet av menn i 2015. Det er flere grunner til dette, bl.a. dårlige sosiale ordninger. En annen grunn er at det er vanskelig å etablere private bedrifter i typiske kvinneyrker som helse og omsorg.

Vil statsråden ta initiativ til å legge til rette for økt gründerskap innen helse- og omsorgssektoren?


Les hele debatten