Spørretimespørsmål fra Lise Christoffersen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om statsråden har oversikt over hvilke konsekvenser kutt i regionale utviklingsmidler har fått for utviklingen av nye arbeidsplasser i Buskerud

Datert: 08.02.2017
Besvart: 15.02.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Høyre- og Fremskrittsparti-regjeringen snakker mye om behovet for omstilling i norsk næringsliv, men resultatene uteblir. Det skapes nesten ikke jobber i privat sektor. Regionale utviklingsmidler har tidligere vært et viktig virkemiddel for fylkeskommunene i rollen som regional utviklingsaktør, blant annet i Buskerud, men Høyre og Fremskrittspartiet har konsekvent valgt å kutte i disse midlene.

Har statsråden oversikt over hvilke konsekvenser denne kuttpolitikken har fått for utviklingen av nye arbeidsplasser i Buskerud?


Les hele debatten