Spørretimespørsmål fra Lise Solveig Wiik (A) til justis- og beredskapsministeren

Om hvilke konkrete tiltak som nå iverksettes for å sikre bedre forebygging, etterforskning og beredskap i Tokke, Siljan, Fyresdal og Hjartdal, alle kommuner i Telemark der lensmannskontoret nå legges ned

Datert: 09.02.2017
Besvart: 15.02.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Lise Solveig Wiik (A)

Spørsmål

Lise Solveig Wiik (A): Det var en forutsetning for Arbeiderpartiet da vi stemte for politireformen, at endringene skulle gi mer tilgjengelig og tilstedeværende politi, også på bygda. Politidirektoratet begrunner nedleggelser av lensmannskontorer med at dette skal 'frigi tid og ressurser til politiets kjerneoppgaver'.

Hvilke konkrete tiltak iverksettes nå for å sikre bedre forebygging, etterforskning og beredskap i Tokke, Siljan, Fyresdal og Hjartdal, alle kommuner i Telemark der lensmannskontoret nå legges ned?


Les hele debatten